Розділи сайту

Новини інституту
— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 138 від 03.07.2017 р.).

— Витяг з наказу МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 523 від 18.05.2016).

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

— Вартість навчання в аспірантурі (громадян України) за кошти фізичних або юридичних осіб - 64000,00 грн.

—  Згідно з наказом МОН України (№693 від 10.05.2017р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.08 «Радіовимірювальні прилади» та 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» строком до 31 грудня 2019 року.

— Згідно з наказом МОН України (№693 від 10.05.2017р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 05.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» строком до 31 грудня 2019 року.

— Згідно з наказом МОН України (№693 від 10.05.2017р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 05.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» та 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» строком до 31 грудня 2019 року.

— Згідно з наказом МОН України (№1604 від 22.12.2016р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології» та 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні) строком на три роки.

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 10 спеціальностями

— Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за такими спеціальностями .

— Магістрантами створено Форум магістрантів Iнституту магiстратури, аспiрантури та докторантури. Проводиться розширення його розділів та реєстрація усіх бажаючих.

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року в нашому ВНЗ було захищено 69 докторських та 524 кандидатські дисертації.12/12/2017

Новини

12.11.2017

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2016 році склала 41 %.

12.12.2017

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]