menu_type=3
ІнМАД
Розділи сайту

Новини інституту


— Положення про Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД).

— Витяг з наказу про затвердження рішень Ліцензійної комісії.

—  Наукові періодичні журнали ВНТУ "Вісник Вінницького політехнічного інституту" та "Наукові праці Вінницького національного технічного університету" (електронний тримовний журнал) увійшли до міжнародної наукометричної бази даних "РІНЦ" ("Російський індекс наукового цитування"), причому до неї увійдуть усі номери журналів "Вісник ВПІ" з 2004 р. та "Наукові праці ВНТУ" з 2007 р. Тримовний журнал "Наукові праці" увійшов у три різномовні наукові бази даних "РІНЦ". Здійснюється додавання номерів, що вийшли в друці раніше, зі швидкістю 1 рік за місяць, тобто через півроку-рік наповнення бази даних "РІНЦ" буде завершено і кожен автор відповідних статей зможе себе там знайти. Також до бази "РІНЦ" увійшли такі журнали ВНТУ: "Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології (номери з 01.2008р. по 01.2013р.), "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія" (номери з 01.2008р. по 01.2014р.), "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві" ( номери з 01.2008р. по 01.2013р.) та "Sententiae" (номери з 01.2013р. по 01.2014р).

— Згідно наказу МОН України від 04.07.2014 № 793 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду К 05.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:
 • 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

  — Згідно наказу МОН України від 26.05.2014 № 642 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду К 05.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:
 • 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади та системи»

  — Згідно наказу МОН України від 15.04.2014 № 455 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду Д 05.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
 • 05.11.08 «Радіовимірювальні прилади»
 • 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

  — Згідно наказу МОН України від 15.04.2014 № 455 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду К 05.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
 • 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»
 • 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»

  — Згідно наказу МОН України від 17.01.2014 № 41 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
 • 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні науки)
 • 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
 • 05.13.06 «Інформаційні технології»

  — Згідно наказу МОН України від 21.11.2013 № 1607 у ВНТУ розширено перелік наукових спеціальностей в докторантурі – відкрито 4 нові спеціальності:
 • 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи
 • 05.11.08 – Радіовимірювальні прилади
 • 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
 • 05.13.06 – Інформаційні технології

  — Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі ВНТУ проводиться за такими спеціальностями .

  — Магістрантами створено Форум магістрантів Iнституту магiстратури, аспiрантури та докторантури. Проводиться розширення його розділів та реєстрація усіх бажаючих.

  — З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року в нашому ВНЗ було захищено 66 докторських, 506 кандидатських та 662 магiстерські дисертації.  15/06/2016
 • Новини

  18.01.2016

  Ефективність аспірантури ВНТУ у 2015 році склала 41,5%.

  18.01.2016

  Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі ВНТУ проводиться за 23 спеціальностями ... [далі]