Розділи сайту

Новини інституту


— Програми вступних іспитів до аспірантури 2016 року.

— Положення про Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД).

— Витяг з наказу про затвердження рішень Ліцензійної комісії.

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

— Вартість навчання за контрактом за весь термін (денна, вечірня, заочна форма навчання) одного аспіранта складає 57200,00 грн.

— Згідно з наказом МОН України (№1604 від 22.12.2016р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології» та 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні) строком на три роки.

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 9 спеціальностями

— Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за такими спеціальностями .

— Магістрантами створено Форум магістрантів Iнституту магiстратури, аспiрантури та докторантури. Проводиться розширення його розділів та реєстрація усіх бажаючих.

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року в нашому ВНЗ було захищено 68 докторських, 514 кандидатських та 662 магiстерські дисертації.21/03/2017

Новини

03.01.2017

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2016 році склала 41 %.

03.01.2017

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]