Інcтитут
докторантури
та аспірантури
Розділи сайту

Новини інституту— Вінницький національний технічний університет оголошує прийом в аспірантуру Правила прийому на 2021-2022 н.р.

— Річна вартість навчання в аспірантурі (громадян України) за кошти фізичних або юридичних осіб: денна форма - 38000,00 грн.; заочна форма - 33000,00 грн.

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 138 від 03.07.2017 р.).

— Витяг з наказу МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 523 від 18.05.2016).

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 11 спеціальностями

— Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за такими спеціальностями .

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року співробітниками та аспірантами нашого вузу було захищено 79 дисертацій доктора наук, 6 дисертацій вищої освіти ступеня доктора філософії та 563 кандидатські дисертації.19/07/2021

Новини

19.07.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

19.07.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]