Розділи сайту

Новини інституту— Вартість навчання в аспірантурі (громадян України) за кошти фізичних або юридичних осіб: денна форма - 86000,00 грн.; заочна форма - 82000,00 грн.

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 138 від 03.07.2017 р.).

— Витяг з наказу МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 523 від 18.05.2016).

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 10 спеціальностями

— Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за такими спеціальностями .

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року співробітниками та аспірантами нашого вузу було захищено 74 докторських та 548 кандидатських дисертацій.02/06/2020

Новини

02.06.2020

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2019 році склала 50 %.

02.06.2020

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]