Розділи сайту

Новини інституту


— Програми вступних іспитів до аспірантури 2016 року.

— Положення про Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД).

— Витяг з наказу про затвердження рішень Ліцензійної комісії.

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

— Вартість навчання за контрактом за весь термін (денна, вечірня, заочна форма навчання) одного аспіранта складає 57200,00 грн.

— Згідно наказу МОН України від 04.07.2014 № 793 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду К 05.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:
 • 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

  — Згідно наказу МОН України від 26.05.2014 № 642 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду К 05.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:
 • 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади та системи»

  — Згідно наказу МОН України від 15.04.2014 № 455 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду Д 05.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
 • 05.11.08 «Радіовимірювальні прилади»
 • 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

  — Згідно наказу МОН України від 15.04.2014 № 455 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду К 05.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
 • 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»
 • 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»

  — Згідно наказу МОН України від 17.01.2014 № 41 У Вінницькому національному технічному університеті відкрито строком на три роки спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
 • 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні науки)
 • 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
 • 05.13.06 «Інформаційні технології»


  — За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 9 спеціальностями

  — Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за такими спеціальностями .

  — Магістрантами створено Форум магістрантів Iнституту магiстратури, аспiрантури та докторантури. Проводиться розширення його розділів та реєстрація усіх бажаючих.

  — З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року в нашому ВНЗ було захищено 67 докторських, 510 кандидатських та 662 магiстерські дисертації.  02/12/2016
 • Новини

  12.10.2016

  Ефективність аспірантури ВНТУ у 2015 році склала 41,5%.

  12.10.2016

  Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]