Розділи сайту

Новини інституту


— Програми вступних іспитів до аспірантури 2017 року.

— Положення про Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД).

— Витяг з наказу про затвердження рішень Ліцензійної комісії.

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

— Вартість навчання в аспірантурі (громадян України) за кошти фізичних або юридичних осіб складає 57200,00 грн.

— Згідно з наказом МОН України (№1604 від 22.12.2016р.) строком на три роки перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»;

05.13.06 «Інформаційні технології»;

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 9 спеціальностями

— Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за такими спеціальностями .

— Магістрантами створено Форум магістрантів Iнституту магiстратури, аспiрантури та докторантури. Проводиться розширення його розділів та реєстрація усіх бажаючих.

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року в нашому ВНЗ було захищено 68 докторських та 514 кандидатських дисертацій.10/05/2017

Новини

11.05.2017

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2016 році склала 41 %.

11.05.2017

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]