Розділи сайту

Новини інституту
— Вартість навчання в аспірантурі (громадян України) за кошти фізичних або юридичних осіб - 64000,00 грн.

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 138 від 03.07.2017 р.).

— Витяг з наказу МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 523 від 18.05.2016).

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 10 спеціальностями

— Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за такими спеціальностями .

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року в нашому ВНЗ було захищено 69 докторських та 528 кандидатських дисертацій.23/06/2018

Новини

23.06.2018

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2017 році склала 36 %.

23.06.2018

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]