Розділи сайту

Новини аспірантури

— Рішення приймальної комісії щодо зарахування до аспірантури

— Графік навчального процесу підготовки докторів філософії у Вінницькому національному технічному університеті на 2020-2021 н.р.

— Положення з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному технічному університеті

— Вартість навчання в аспірантурі (громадян України) за кошти фізичних або юридичних осіб: денна форма - 94000,00 грн.; заочна форма - 90000,00 грн. (за 4 роки)

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 138 від 03.07.2017 р.).

— Витяг з наказу МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 523 від 18.05.2016).

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

— Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями.

— У 2019 р. аспірантами та випускниками аспірантури ВНТУ захищено 10 кандидатських дисертацій.

—  Ефективність аспірантури ВНТУ у 2019 році склала 50 %.

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року співробітниками та аспірантами нашого вузу було захищено 2 дисертації доктора філософії та 554 кандидатські дисертації.

19/11/2020

Новини

19.11.2020

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2019 році склала 50 %.

19.11.2020

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]