Розділи сайту

Новини аспірантури

— Рішення приймальної комісії щодо зарахування до аспірантури (прийом 2019 року)

— Положення з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному технічному університеті

— Вартість навчання в аспірантурі (громадян України) за кошти фізичних або юридичних осіб: денна форма - 86000,00 грн.; заочна форма - 82000,00 грн.

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 138 від 03.07.2017 р.).

— Витяг з наказу МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 523 від 18.05.2016).

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

— Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями.

— У 2018 р. аспірантами та випускниками аспірантури ВНТУ захищено 11 кандидатських дисертацій.

—  Ефективність аспірантури ВНТУ у 2018 році склала 39 %.

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року співробітниками та аспірантами нашого вузу було захищено 539 кандидатських дисертацій.

11/10/2019

Новини

11.10.2019

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2018 році склала 39 %.

11.10.2019

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]