Розділи сайту

Новини


— Міністерство освіти і науки України затвердило Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році.

— Положення з організації підготовки здобувачів на науковому рівні вищої освіти ступеня доктора наук у Вінницькому національному технічному університеті

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 10 спеціальностями

— З метою підбору кандидатів до докторантури запроваджено проводити регулярне звітування на Секції НТР викладачів ВНТУ, які затвердили тему докторської дисертації (Рішення Вченої ради ІнМАД, протокол №6 від 28.03.07).

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року співробітниками нашого вузу було захищено 77 дисертацій доктора наук. В середньому у ВНТУ щороку захищаються 3 доктори наук.

— Зараз в докторантурі ВНТУ проходять підготовку 4 докторанти.

— З 2013-2019 роки науковцями ВНТУ захищено 28 докторських дисертацій.

19/11/2020

Новини

19.11.2020

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2019 році склала 50 %.

19.11.2020

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]