Інcтитут
докторантури
та аспірантури
Розділи сайту

Новини


— Положення з організації підготовки здобувачів на науковому рівні вищої освіти ступеня доктора наук у Вінницькому національному технічному університеті

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 11 спеціальностями

— З метою підбору кандидатів до докторантури запроваджено проводити регулярне звітування на Секції НТР викладачів ВНТУ, які затвердили тему докторської дисертації (Рішення Вченої ради ІнМАД, протокол №6 від 28.03.07).

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року співробітниками нашого вузу було захищено 79 дисертацій доктора наук. В середньому у ВНТУ щороку захищаються 3 доктори наук.

— Зараз в докторантурі ВНТУ проходять підготовку 5 докторантів.

— З 2013-2020 роки науковцями ВНТУ захищено 33 докторські дисертації.

19/07/2021

Новини

19.07.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

19.07.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]