Інcтитут
докторантури
та аспірантури
Розділи сайту

Новини


— Положення з організації підготовки здобувачів на науковому рівні вищої освіти ступеня доктора наук у Вінницькому національному технічному університеті

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 14 спеціальностями

— З метою підбору кандидатів до докторантури запроваджено проводити регулярне звітування на Секції НТР викладачів ВНТУ, які затвердили тему докторської дисертації (Рішення Вченої ради ІнМАД, протокол №6 від 28.03.07).

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року співробітниками нашого вузу було захищено 80 дисертацій доктора наук. В середньому у ВНТУ щороку захищаються 3 доктори наук.

— З 2013-2021 роки науковцями ВНТУ захищено 39 докторських дисертацій.

05/05/2022

Новини

09.03.2022

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2021 році склала 82 %.

09.03.2022

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]