Розділи сайту

Новини


— Вінницький національний технічний університет оголошує прийом в докторантуру Правила прийому.

— Міністерство освіти і науки України затвердило Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році.

— Положення з організації підготовки здобувачів на науковому рівні вищої освіти ступеня доктора наук у Вінницькому національному технічному університеті

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 10 спеціальностями

— З метою підбору кандидатів до докторантури запроваджено проводити регулярне звітування на Секції НТР викладачів ВНТУ, які затвердили тему докторської дисертації (Рішення Вченої ради ІнМАД, протокол №6 від 28.03.07).

— З дня отримання статусу університету - 20 квітня 1994 року співробітниками нашого вузу було захищено 73 докторські дисертації. В середньому у ВНТУ щороку захищаються 3 доктори наук.

— Зараз в докторантурі ВНТУ проходять підготовку 3 докторанти.

— З 2013 по 2018 роки науковцями ВНТУ захищено 21 докторську дисертацію.

11/10/2019

Новини

11.10.2019

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2018 році склала 39 %.

11.10.2019

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]