Розділи сайту

Новини магістратури
– Інститутом магістратури, аспірантури і докторантури розроблено портал молодих вчених. На порталі проводиться реєстрація науковців Вінницького національного технічного університету.

– Термін реєстрації та подачі матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "МОЛОДЬ В ТЕХНІЧНИХ НАУКАХ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ" продовжено до 8 червня 2017 р, а також термін проведення конференції з 12 до 17 червня 2017 року.

– Наукові періодичні журнали ВНТУ "Вісник Вінницького політехнічного інституту" та "Наукові праці Вінницького національного технічного університету" (електронний тримовний журнал) увійшли до міжнародної наукометричної бази даних "РІНЦ" ("Російський індекс наукового цитування"), причому до неї увійдуть усі номери журналів "Вісник ВПІ" з 2004 р. та "Наукові праці ВНТУ" з 2007 р. Тримовний журнал "Наукові праці" увійшов у три різномовні наукові бази даних "РІНЦ". Здійснюється додавання номерів, що вийшли в друці раніше, зі швидкістю 1 рік за місяць, тобто через півроку-рік наповнення бази даних "РІНЦ" буде завершено і кожен автор відповідних статей зможе себе там знайти.

01/09/2015

Новини

08.05.2018

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2017 році склала 36 %.

08.05.2018

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]