Інcтитут
докторантури
та аспірантури
Розділи сайту

Новини
— Згідно з наказом МОН України (№320 від 07.04.2022р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології» та 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислюваль 31 грудня 2024 року.

— Згідно з наказом МОН України (№1643 від 28.12.2019р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 05.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» та 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» строком до 31 грудня 2021 року.

—  Згідно з наказом МОН України (№387 від 04.03.2020р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» строком до 31 грудня 2021 року.

— Згідно з наказом МОН України (№387 від 04.03.2020р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 05.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи» строком до 31 грудня 2021 року.

—  Згідно з наказом МОН України (№387 від 04.03.2020р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.08 «Радіовимірювальні прилади» та 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» строком до 31 грудня 2021 року.

— Згідно з наказом МОН України (№387 від 04.03.2020р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 05.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» строком до 31 грудня 2021 року.

— У 2021 р. у спецрадах ВНТУ захищено 2 докторські, 13 кандидатських дисертацій та 4 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

— В університеті функціонує 6 спеціалізованих вчених рад із правом розгляду кандидатських та докторських дисертацій з, відповідно, 10 та 6 спеціальностей.

—  Повідомлення про захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії:

Куцмана Владислава Вікторовича
04 лютого 2022 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.008 прийняла до розгляду дисертацію Куцмана В. В. «Динамічна ідентифікація підпису на основі спайкінгової нейронної мережі» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».
31 березня 2022 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.008 ВНТУ відбувся захист дисертації Куцмана Владислава Вікторовича «Динамічна ідентифікація підпису на основі спайкінгової нейронної мережі» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Повідомлення
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента
Відгук опонента
Звукозапис захисту
Відеозапис захисту_камера_1
Відеозапис захисту_камера_2
Відеозапис захисту_камера_3
Відеозапис захисту_камера_4


Обертюха Максима Романовича
18 січня 2022 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.010 прийняла до розгляду дисертацію Обертюха М. Р. «Метод і апаратні засоби високолінійного надлишкового цифроаналогового перетворення на основі генераторів однакових струмів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».
24 лютого 2022 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.010 ВНТУ відбудеться захист дисертації Обертюха Максима Романовича «Метод і апаратні засоби високолінійного надлишкового цифроаналогового перетворення на основі генераторів однакових струмів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Повідомлення
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента
Відгук опонента
Звукозапис захисту
Відеозапис захисту_камера_1
Відеозапис захисту_камера_2
Відеозапис захисту_камера_3


Карася Олександра Володимировича
11 січня 2022 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.009 прийняла до розгляду дисертацію Карася О. В. «Відеополяриметрична система для аналізу зображень плівок плазми крові при оцінюванні патологій молочних залоз» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».
17 лютого 2022 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.009 ВНТУ відбувся захист дисертації Карася Олександра Володимировича «Відеополяриметрична система для аналізу зображень плівок плазми крові при оцінюванні патологій молочних залоз» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія»
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Повідомлення
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента
Відгук опонента
Звукозапис захисту
Відеозапис захисту_камера_1
Відеозапис захисту_камера_2
Відеозапис захисту_камера_3


Гуменюка Романа Сергійовича
03 серпня 2021 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.007 прийняла до розгляду дисертацію Гуменюка Р. С. «Методи та засоби оперативного оцінювання відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення з ваговою надлишковістю» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».
24 вересня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.007 ВНТУ відбувся захист дисертації Гуменюка Романа Сергійовича «Методи та засоби оперативного оцінювання відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення з ваговою надлишковістю» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Новицького Дмитра Володимировича
17 травня 2021 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.006 прийняла до розгляду дисертацію Новицького Д. В. «Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
17 червня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.006 ВНТУ відбувся захист дисертації Новицького Дмитра Володимировича «Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Кривоноса Олександра Михайловича
27 квітня 2021 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.005 прийняла до розгляду дисертацію Кривоноса О. М. «Синтез систем оптимального керування електроприводами зі змінними параметрами і пружними зв’язками» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
04 червня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.005 ВНТУ відбувся захист дисертації Кривоноса Олександра Михайловича «Синтез систем оптимального керування електроприводами зі змінними параметрами і пружними зв’язками» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Сабадош Юлії Германівни
07 квітня 2021 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.004 прийняла до розгляду дисертацію Сабадош Ю. Г. «Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів комп’ютерних систем і автоматики» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».
14 травня 2021 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.004 ВНТУ відбувся захист дисертації Сабадош Юлії Германівни «Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів комп’ютерних систем і автоматики» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Колєгової Анастасії Сергіївни
29 жовтня 2020 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.003 прийняла до розгляду дисертацію Колєгової А.С. «Маловідходні екологічно безпечні технології очищення стічних вод від іонів важких металів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
17 грудня 2020 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.003 ВНТУ відбувся захист дисертації Колєгової Анастасії Сергіївни «Маловідходні екологічно безпечні технології очищення стічних вод від іонів важких металів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Грищука Максима Олександровича
09 жовтня 2020 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.002 прийняла до розгляду дисертацію Грищука М.О. «Методи та засоби діагностування силових трансформаторів розподільчих електричних мереж з фотоелектричними станціями» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
19 листопада 2020 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.002 ВНТУ відбувся захист дисертації Грищука Максима Олександровича «Методи та засоби діагностування силових трансформаторів розподільчих електричних мереж з фотоелектричними станціями» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Лободи Юрія Васильовича
05 серпня 2020 року спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.001 прийняла до розгляду дисертацію Лободи Ю.В. «Система керування статичними компенсаторами реактивної потужності в несиметричних несинусоїдних режимах розподільних мереж» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
02 жовтня 2020 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 05.052.001 ВНТУ відбувся захист дисертації Лободи Юрія Васильовича «Система керування статичними компенсаторами реактивної потужності в несиметричних несинусоїдних режимах розподільних мереж» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Прикріплені файли:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


—  Повідомлення про захисти дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук та доктора технічних наук:

Холіна Володимира Вікторовича
30 вересня 2021 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Холіна Володимира Вікторовича «Метод і оптико-електронний прилад для оксиметрично-корегованої фотодинамічної терапії пухлин » на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Макогона Віталія Івановича
30 вересня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Макогона Віталія Івановича «Метод і засіб для психофізіологічного відбору операторів дистанційно-керованих пристроїв» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Пересунька Ігоря Ігоровича
23 вересня 2021 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Пересунька Ігоря Ігоровича «Формування енергоорієнтованих пускових характеристик синхронного електропривода вентиляторів головного провітрювання шахт» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Коваля Андрія Миколайовича
23 вересня 2021 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Коваля Андрія Миколайовича «Система автоматизованого керування дводвигунним електроприводом похилого дифузійного апарата» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Чорної Ольги Анатоліївни
03 вересня 2021 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Чорної Ольги Анатоліївни «Інформаційна технологія комплексного моніторингу стану асинхронних двигунів на основі зовнішніх ознак» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Сікорської Олени Вікторівни
14 травня 2021 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Сікорської Олени Вікторівни «Розосереджене генерування в задачах підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Максименко Марини Аркадіївни
13 травня 2021 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.04 ВНТУ відбувся захист дисертації Максименко Марини Аркадіївни «Теплоізоляційні вироби з невентильованими повітряними прошарками, екранованими тепловідбиваючим матеріалом» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Гуральника Артема Борисовича
30 квітня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Гуральника Артема Борисовича «Метод і ультразвуковий засіб для оцінювання стану кульшового суглоба» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Бобровника Володимира Миколайовича
29 квітня 2021 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Бобровника Володимира Миколайовича «Управління електроспоживанням закладів вищої освіти для підвищення їх енергоефективності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Томашевського Юрія Васильвича
29 квітня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Томашевського Юрія Васильвича «Методи та засоби аналізу втрат електроенергії в розподільних електричних мережах з використанням пристроїв Smart Metering» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Притули Максима Олександровича
23 квітня 2021 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Притули Максима Олександровича «Високочутливий радіовимірювальний прилад індукції магнітного поля на основі реактивних властивостей транзисторних структур» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.08 – радіовимірювальні прилади.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Оксанич Ірини Григорівни
09 квітня 2021 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Оксанич Ірини Григорівни «Методологічні основи та інформаційна технологія динамічного розподілу виконавчих ресурсів в організаційно-технічних системах» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Яхимовича Олександра Вікторовича
08 квітня 2021 року о 17.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Яхимовича Олександра Вікторовича «Інформаційна технологія пошуку ключових слів на основі парсингу англомовних текстів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Ковтуна В’ячеслава Васильовича
08 квітня 2021 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Ковтуна В’ячеслава Васильовича «Інформаційні технології для підвищення гарантоздатності інформаційних систем критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Бубновської Ірини Анатоліївни
23 березня 2021 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Бубновської Ірини Анатоліївни «Удосконалення процесів вальцювання на основі моделювання формозмінення заготовок» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Дідушка Олега Васильовича
04 грудня 2020 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Дідушка Олега Васильовича «Методи та засоби діагностування технічного стану вакуумних вимикачів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Одайської Христини Савеліївни
16 жовтня 2020 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Одайської Христини Савеліївни «Методи та засоби підвищення візуальної якості зображень у комп’ютеризованих оптико-електронних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Ізмайлова Артема Вікторовича
16 жовтня 2020 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Ізмайлова Артема Вікторовича «Методи та засоби трійкових симетричних перетворень для цифрової обробки інформації» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Кузьміної Наталі Федорівни
15 жовтня 2020 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Кузьміної Наталі Федорівни «Інформаційна технологія підтримки прийняття групових рішень у розподілених системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Іванчука Ярослава Володимировича
15 жовтня 2020 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Іванчука Ярослава Володимировича «Методи та засоби математичного моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Польгуль Тетяни Дмитрівни
26 червня 2020 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Польгуль Тетяни Дмитрівни «Інформаційна технологія виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Приймак Наталії Василівни
25 червня 2020 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Приймак Наталії Василівни «Інформаційна технологія пошуку асоціативних правил щодо тривалості розробки програмного забезпечення» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Муращенка Олександра Геннадійовича
25 червня 2020 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Муращенка Олександра Геннадійовича «Метод та засоби генерування пилкоподібних сигналів підвищеної лінійності на базі ЦАП із низькоглітчевим кодуванням» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Бондар Альони Василівни
20 грудня 2019 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.04 ВНТУ відбувся захист дисертації Бондар Альони Василівни «Ефективні сухі будівельні суміші для елементів підлог цивільних будівель» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Семенюга Олександра Миколайовича
20 грудня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Семенюга Олександра Миколайовича «Моделі та методи досягнення електромагнітної сумісності в кабельних лініях електроприводів із частотним управлінням» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Степури Олександра Васильовича
19 грудня 2019 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Степури Олександра Васильовича «Виявлення та оцінювання джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричнi станцiї, мережi i системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Котилко Ірини Вадимівни
19 грудня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Котилко Ірини Вадимівни «Оптимізація сумісного використання різнотипних відновлювальних джерел енергії для підвищення надійності роботи електричних мереж» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричнi станцiї, мережi i системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Гуцалюка Олександра Володимировича
13 грудня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Гуцалюка Олександра Володимировича «Вдосконалення процесу холодного редукування коротких циліндричних заготовок методами технологічної механіки» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Чайки Дмитра Сергійовича
12 грудня 2019 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Чайки Дмитра Сергійовича «Удосконалення процесів гарячого вальцювання заготовок з алюмінієвих сплавів із забезпеченням їх раціональних технологічних параметрів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Слободянюк Юлії Олегівни
12 грудня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Слободянюк Юлії Олегівни «Підвищення ефективності волочіння зварювального дроту з маловуглецевих сталей на основі теорії деформовності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Барановського Дмитра Миколайовича
06 грудня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Барановського Дмитра Миколайовича «Апаратно-програмний комплекс для моніторингу та управління глікемічним профілем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Чернетченка Дмитра Володимировича
05 грудня 2019 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Чернетченка Дмитра Володимировича «Метод та апаратно-програмний засіб обробки електрокардіографічних сигналів за допомогою штучних мультистабільних нейронних мереж» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Ляшенка Артема Володимировича
05 грудня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Ляшенка Артема Володимировича «Система автоматизованої синдромальної діагностики за відеолапароскопічними зображеннями» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Процька Ігоря Омеляновича
01 листопада 2019 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Процька Ігоря Омеляновича «Підвищення ефективності обчислення дійсних гармонічних перетворень на основі циклічних згорток» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Ярославського Ярослава Івановича
25 жовтня 2019 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Ярославського Ярослава Івановича «Волоконно-оптична телемедична мережа для обміну відеозображеннями» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Романюка Сергія Олександровича
25 жовтня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Романюка Сергія Олександровича «Методи, моделі та система формування тривимірних зображень облич людей для реконструктивної та пластичної медицини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Мєшкова Олександра Юрійовича
24 жовтня 2019 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Мєшкова Олександра Юрійовича «Метод та система аутентифікації та оцінювання функціонального стану водія за голосовим сигналом» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Кузя Василя Івановича
24 жовтня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Кузя Василя Івановича «Метод та система динамічного ультрафіолетового випромінювання для фізіотерапії» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Баловсяка Сергія Васильовича
07 червня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Баловсяка Сергія Васильовича «Багаторівневі методи оброблення електронно-дифракційних та Х-променевих сигналів у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Пірняка Віктора Михайловича
24 травня 2019 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Пірняка Віктора Михайловича «Методи та засоби оптимізації перетікань реактивної потужності в розподільних електромережах на основі принципу Гамільтона-Остроградського» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричнi станцiї, мережi i системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Левонюка Віталія Романовича
24 травня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Левонюка Віталія Романовича «Методи та засоби аналізу комутаційних перехідних процесів у лініях електропередачі надвисокої напруги на основі варіаційних підходів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричнi станцiї, мережi i системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Кучвари Олександри Мирославівни
23 квітня 2019 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Кучвари Олександри Мирославівни «Метод і система для епідеміологічних досліджень гострих респіраторних захворювань» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Бацали Ярослава Васильовича
22 березня 2019 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Бацала Ярослава Васильовича «Підвищення енергоефективності та електромагнітної сумісності електротехнічного комплексу локальної генерації з відновлювальними джерелами енергії» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Чернової Ірини Олександрівни
01 березня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Чернової Ірини Олександрівни «Методи синтезу та ідентифікації еквівалентних математичних моделей багатовимірних динамічних об'єктів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Сердюк Ольги Валентинівни
21 лютого 2019 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Сердюк Ольги Валентинівни «Удосконалення технології обкочування роликом із застосуванням методів теорії деформовності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Сивака Романа Івановича
21 лютого 2019 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Сивака Романа Івановича «Розвиток наукових основ механіки немонотонного пластичного деформування та удосконалення технологічних процесів обробки металів тиском» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Вуж Тетяни Євгенівни
21 грудня 2018 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Вуж Тетяни Євгенівни «Інформаційна технологія просторово-хронологічного оцінювання впливу ареалів алергенних рослин на людей за умов невизначеності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Стахова Володимира Петровича
21 грудня 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Стахова Володимира Петровича «Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Ситника Олександра Олексійовича
20 грудня 2018 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Ситника Олександра Олексійовича «Методи математичного та комп’ютерного моделювання динаміки вимірювальних перетворювачів на основі інтегральних рівнянь» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Федотова Владислава Олександровича
09 листопада 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Федотова Владислава Олександровича «Динаміка тягових електромеханічних комплексів рудникових електровозів з урахуванням експлуатаційних чинників залізорудних шахт» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Гладишевського Миколи Володимировича
19 жовтня 2018 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Гладишевського Миколи Володимировича «Метод і ультразвуковий засіб вимірювального контролю витрат плинних середовищ» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Осадчука Ярослава Олександровича
19 жовтня 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Осадчука Ярослава Олександровича «Радіовимірювальні прилади на основі частотних параметричних мікроелектронних перетворювачів тиску» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.08 – радіовимірювальні прилади.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Снігур Ольги Олексіївни
12 жовтня 2018 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Снігур Ольги Олексіївни «Нечіткі моделі родовищ підземних вод та методи оцінювання їхнього стану за умов невизначеності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Дудника Олександра Олександровича
12 жовтня 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Дудника Олександра Олександровича «Методи та засоби підвищення реалістичності та продуктивності текстурування у системах комп’ютерної графіки» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Шумиляк Лілії Михайлівни
11 жовтня 2018 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Шумиляк Лілії Михайлівни «Моделювання процесів кристалізації сплавів методом неперервних клітинних автоматів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Риндюк Світлани Володимирівни
20 вересня 2018 року об 11.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.04 ВНТУ відбувся захист дисертації Риндюк Світлани Володимирівни «Метод визначення теплопровідності будівельних матеріалів та виробів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Титарчука Євгенія Олександровича
22 червня 2018 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Титарчука Євгенія Олександровича «Захист персональної інформації користувачів комп'ютерних систем при використанні публічних хмарних сервісів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Сорочан Олени Миколаївни
01 червня 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Сорочан Олени Миколаївни «Засіб для накісткового остеосинтезу опорно-рухового апарату людини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Білилівської Ольги Петрівни
20 квітня 2018 року о 9.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Білилівської Ольги Петрівни «Метод і безконтактний засіб контролю кутових положень на основі автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Давиденко Ніни Володимирівни
30 березня 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Давиденко Ніни Володимирівни «Моніторинг ефективності електроспоживання насосних станцій системи комунального водопостачання з урахуванням чинників зовнішнього середовища» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Бомбика Вадима Сергійовича
30 березня 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Бомбика Вадима Сергійовича «Система керування мережевим багаторівневим інвертором напруги» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Петришина Михайла Любомировича
29 березня 2018 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Петришина Михайла Любомировича «Методи та засоби швидкого адитивного та субтрактивно-адитивного порозрядного аналого-цифрового перетворення» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Гордєєва Артема Дмитровича
23 березня 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Гордєєва Артема Дмитровича «Методи та біотехнічна система для професійного відбору операторів екстремальних видів діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Войтюка Юрія Петровича
08 грудня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Войтюка Юрія Петровича «Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах з різкозмінними несиметричними навантаженнями» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Кравчука Сергія Васильовича
08 грудня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Кравчука Сергія Васильовича «Оптимізація потужностей генерування фотовольтаїчних електростанцій в задачах забезпечення балансової надійності локальних електричних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Бартецького Андрія Анатолійовича
07 грудня 2017 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Бартецького Андрія Анатолійовича «Методи та засоби діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Нісонського Володимира Павловича
03 листопада 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Нісонського Володимира Павловича «Математична модель віброагрегата з ланцюгово-розгалуженим способом з’єднання твердих тіл» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Лісовенко Анни Ігорівни
03 листопада 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Лісовенко Анни Ігорівни «Інформаційна технологія підтримки функції “запитання – відповідь” на основі образного аналізу фахових текстів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології .
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Лобатюка Віталія Анатолійовича
27 жовтня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Лобатюка Віталія Анатолійовича «Оптимізація режимів роботи електротехнічного комплексу електромобіля з електроприводом постійного струму» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Шпака Олександра Леонідовича
27 жовтня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Шпака Олександра Леонідовича «Моделювання періодичних електромагнітних процесів в силових трансформаторах електроенергетичних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Шпачука Олександра Олександровича
06 жовтня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Шпачука Олександра Олександровича «Вдосконалення методу захисту від однофазних змикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює у блоці з трансформатором» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Поліщука Олександра Анатолійовича
06 жовтня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Поліщука Олександра Анатолійовича «Методи підвищення точності симестрування напруг і струмів в електричних мережах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Тромсюка Володимира Дмитровича
19 травня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Тромсюка Володимира Дмитровича «Методи та пристрої оцінювання бітових помилок у промислових комп’ютерних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Варчук Ілони Вячеславівни
19 травня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Варчук Ілони Вячеславівни «Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Кватернюк Олени Євгенівни
05 травня 2017 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Кватернюк Олени Євгенівни «Метод і засіб цифрової колориметрії поверхневих пошкоджень біотканин у судовій медицині» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Вирозуба Романа Михайловича
05 травня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Вирозуба Романа Михайловича «Метод і телемедична діагностична система для сімейного лікаря» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Петриченка Андрія Андрійовича
17 березня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Петриченка Андрія Андрійовича «Методи та засоби обмеження струмів витоку на землю в системах електропостачання залізорудних шахт» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Гунько Ірини Олександрівни
17 березня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Гунько Ірини Олександрівни «Оптимальне керування режимами електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням Smart Grid технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Корогод Ганни Олександрівни
09 грудня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Корогод Ганни Олександрівни «Методи та оптико-електронні засоби вимірювального контролю температури розплавів скломас з використанням інформативної надлишковості» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Сухоцької Ірини Володимирівни
09 грудня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Сухоцької Ірини Володимирівни «Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Чепурної Оксани Миколаївни
08 грудня 2016 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Чепурної Оксани Миколаївни «Метод та система для флюоресцентно-коригованого лазерного опромінення поверхнево розташованих новоутворень» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Пилипенко Інни Віталіївни
02 грудня 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Пилипенко Інни Віталіївни «Прийняття рішень при управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Іванова Юрія Юрійовича
02 грудня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Іванова Юрія Юрійовича «Завадостійке декодування турбо-кодів у розподілених комп’ютерних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Козачука Андрія Валерійовича
01 грудня 2016 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Козачука Андрія Валерійовича «Інформаційна технологія масштабування хмарного застосунку, що базується на прогнозуванні його стану» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Літковця Сергія Петровича
11 листопада 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Літковця Сергія Петровича «Оптимізація режимів роботи статичних тиристорних компенсаторів з примусовою комутацією та пофазним керуванням реактивною потужністю» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Соколової Наталії Петрівни
11 листопада 2016 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Соколової Наталії Петрівни «Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів аеропортів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Книша Богдана Петровича
01 липня 2016 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Книша Богдана Петровича «Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Кулакова Павла Ігоровича
01 липня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Кулакова Павла Ігоровича «Методи та засоби контролю параметрів технологічного процесу виробництва коров’ячого молока» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Дудатьєва Ігора Андрійовича
20 травня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Дудатьєва Ігора Андрійовича «Засіб контролю концентрації двоокису вуглецю у димових газах котельних установок на основі оптико-абсорбційного методу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Чехместрука Романа Юрійовича
20 травня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Чехместрука Романа Юрійовича «Методи та засоби вимірювання параметрів радіочастотних імітансних логічних елементів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.08 – радіовимірювальні прилади.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Бабюк Наталі Петрівни
13 травня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Бабюк Наталі Петрівни «Методи та система оцінювання динамічних змін біомедичних зображень в офтальмології» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Лаугс Олени Леонідівни
13 травня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Лаугс Олени Леонідівни «Автоматизований медичний комплекс для визначення стану здоров’я молоді» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Ялової Альони Миколаївни
18 березня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Ялової Альони Миколаївни «Електроенергоефективність і методи її підвищення при підземному способі видобутку залізорудної сировини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Козакевича Ігора Аркадійовича
18 березня 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Козакевича Ігора Аркадійовича «Бездатчикове векторне керування асинхронними двигунами при роботі на низьких кутових швидкостях» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Боровської Таїси Миколаївни
04 березня 2016 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Боровської Таїси Миколаївни «Методологічні основи створення математичних моделей розвитку розподілених виробничих систем» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Грійо Тукало Оксани Франсисківни
04 березня 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Грійо Тукало Оксани Франсисківни «Інформаційна технологія пошуку заданих фрагментів в архіві аудіозаписів із застосу-ванням kd-дерев» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Петришина Сергія Івановича
03 березня 2016 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Петришина Сергія Івановича «Інформаційна технологія кластеризації станів комп’ютерної техніки» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Єнікєєва Олександра Фаниловича
05 лютого 2016 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Єнікєєва Олександра Фаниловича «Теорія й практика інформаційно-вимірювальних систем покоординатного задавання параметрів алмазного шліфування» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Ткачук Яни Сергіївни
05 лютого 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Ткачук Яни Сергіївни «Багатокаскадні узагальнені перетворювачі імітансу та генераторні давачі на їх основі» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Мартьянової Тетяни Андріївни
10 грудня 2015 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Мартьянової Тетяни Андріївни «Метод і система для визначення судинних патологій очного дна при цукровому діабеті» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Хоменко Жанни Миколаївни
10 грудня 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Хоменко Жанни Миколаївни «Метод і біомедичний засіб моніторингу частоти дихання та серцебиття людини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Ровіра Хурадо Рональд Умберто
09 грудня 2015 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Ровіра Хурадо Рональд Умберто «Метод і система лазерної поляриметрії для оцінювання патологічних змін біологічних тканин» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Московко Марини Василівни
09 грудня 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Московко Марини Василівни «Метод та біотехнічна система для визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Міськова Вадима Петровича
23 листопада 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Міськова Вадима Петровича «Інерційний вібропрес-молот з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з порошкових матеріалів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Зелінської Оксани Владиславівни
23 листопада 2015 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Зелінської Оксани Владиславівни «Підвищення ефективності процесів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Шевченко Костянтина Леонідовича
13 листопада 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Шевченка Костянтина Леонідовича «Розвиток теоретичних основ побудови радіовимірювальних приладів з комутаційно-модуляційним перетворенням» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.08 – радіовимірювальні прилади.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Малогулко Юлії Володимирівни
06 листопада 2015 року о 9.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Малогулко Юлії Володимирівни «Оптимізація функціонування відновлювальних джерел енергії в локальних електричних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Федоші Дениса Володимировича
06 листопада 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Федоші Дениса Володимировича «Розвиток метода формування структури систем цехового електропостачання радіальної топології» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Лобатюка Юрія Анатолійовича
16 жовтня 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Лобатюка Юрія Анатолійовича «Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електричних транспортних засобів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Килимчука Антона Володимировича
16 жовтня 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Килимчука Антона Володимировича «Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних мереж з використанням лінійних регуляторів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Стальченка Олександра Володимировича
02 жовтня 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Стальченка Олександра Володимировича «Аналого-цифрові тракти перетворення високочастотних сигналів з коригуванням нелінійності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Байас Сампедро Марсія Марісоль
02 жовтня 2015 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Байас Сампедро Марсія Марісоль «Інформаційна технологія координації рішень локальних систем управління в паралельних технологічних процесах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


22/02/2021

Новини

09.03.2022

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2021 році склала 82 %.

09.03.2022

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]