Розділи сайту

Новини
— Згідно з наказом МОН України (№1604 від 22.12.2016р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології» та 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні) строком на три роки.

— У 2016 р. у спецрадах ВНТУ захищено 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій.

— В університеті функціонує 5 спеціалізованих вчених рад із правом розгляду кандидатських та докторських дисертацій з, відповідно, 9 та 5 спеціальностей.

—  Повідомлення про захисти дисертацій:

Петриченка Андрія Андрійовича
17 березня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбудеться захист дисертації Петриченка Андрія Андрійовича «Методи та засоби обмеження струмів витоку на землю в системах електропостачання залізорудних шахт» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Гунько Ірини Олександрівни
17 березня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбудеться захист дисертації Гунько Ірини Олександрівни «Оптимальне керування режимами електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням Smart Grid технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Корогод Ганни Олександрівни
09 грудня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбудеться захист дисертації Корогод Ганни Олександрівни «Методи та оптико-електронні засоби вимірювального контролю температури розплавів скломас з використанням інформативної надлишковості» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Сухоцької Ірини Володимирівни
09 грудня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбудеться захист дисертації Сухоцької Ірини Володимирівни «Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Чепурної Оксани Миколаївни
08 грудня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбудеться захист дисертації Чепурної Оксани Миколаївни «Метод та система для флюоресцентно-коригованого лазерного опромінення поверхнево розташованих новоутворень» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Пилипенко Інни Віталіївни
02 грудня 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбудеться захист дисертації Пилипенко Інни Віталіївни «Прийняття рішень при управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Іванова Юрія Юрійовича
02 грудня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбудеться захист дисертації Іванова Юрія Юрійовича «Завадостійке декодування турбо-кодів у розподілених комп’ютерних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Козачука Андрія Валерійовича
01 грудня 2016 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбудеться захист дисертації Козачука Андрія Валерійовича «Інформаційна технологія масштабування хмарного застосунку, що базується на прогнозуванні його стану» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Літковця Сергія Петровича
11 листопада 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбудеться захист дисертації Літковця Сергія Петровича «Оптимізація режимів роботи статичних тиристорних компенсаторів з примусовою комутацією та пофазним керуванням реактивною потужністю» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Соколової Наталії Петрівни
11 листопада 2016 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбудеться захист дисертації Соколової Наталії Петрівни «Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів аеропортів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Книша Богдана Петровича
01 липня 2016 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбудеться захист дисертації Книша Богдана Петровича «Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Кулакова Павла Ігоровича
01 липня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбудеться захист дисертації Кулакова Павла Ігоровича «Методи та засоби контролю параметрів технологічного процесу виробництва коров’ячого молока» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента
Відгук опонента

Дудатьєва Ігора Андрійовича
20 травня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбудеться захист дисертації Дудатьєва Ігора Андрійовича «Засіб контролю концентрації двоокису вуглецю у димових газах котельних установок на основі оптико-абсорбційного методу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Чехместрука Романа Юрійовича
20 травня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбудеться захист дисертації Чехместрука Романа Юрійовича «Методи та засоби вимірювання параметрів радіочастотних імітансних логічних елементів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.08 – радіовимірювальні прилади.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Бабюк Наталі Петрівни
13 травня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбудеться захист дисертації Бабюк Наталі Петрівни «Методи та система оцінювання динамічних змін біомедичних зображень в офтальмології» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Лаугс Олени Леонідівни
13 травня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбудеться захист дисертації Лаугс Олени Леонідівни «Автоматизований медичний комплекс для визначення стану здоров’я молоді» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Ялової Альони Миколаївни
18 березня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбудеться захист дисертації Ялової Альони Миколаївни «Електроенергоефективність і методи її підвищення при підземному способі видобутку залізорудної сировини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Козакевича Ігора Аркадійовича
18 березня 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбудеться захист дисертації Козакевича Ігора Аркадійовича «Бездатчикове векторне керування асинхронними двигунами при роботі на низьких кутових швидкостях» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Боровської Таїси Миколаївни
04 березня 2016 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбудеться захист дисертації Боровської Таїси Миколаївни «Методологічні основи створення математичних моделей розвитку розподілених виробничих систем» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента
Відгук опонента

Грійо Тукало Оксани Франсисківни
04 березня 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбудеться захист дисертації Грійо Тукало Оксани Франсисківни «Інформаційна технологія пошуку заданих фрагментів в архіві аудіозаписів із застосу-ванням kd-дерев» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Петришина Сергія Івановича
03 березня 2016 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбудеться захист дисертації Петришина Сергія Івановича «Інформаційна технологія кластеризації станів комп’ютерної техніки» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Єнікєєва Олександра Фаниловича
05 лютого 2016 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбудеться захист дисертації Єнікєєва Олександра Фаниловича «Теорія й практика інформаційно-вимірювальних систем покоординатного задавання параметрів алмазного шліфування» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента
Відгук опонента

Ткачук Яни Сергіївни
05 лютого 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбудеться захист дисертації Ткачук Яни Сергіївни «Багатокаскадні узагальнені перетворювачі імітансу та генераторні давачі на їх основі» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Мартьянової Тетяни Андріївни
10 грудня 2015 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбудеться захист дисертації Мартьянової Тетяни Андріївни «Метод і система для визначення судинних патологій очного дна при цукровому діабеті» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Хоменко Жанни Миколаївни
10 грудня 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбудеться захист дисертації Хоменко Жанни Миколаївни «Метод і біомедичний засіб моніторингу частоти дихання та серцебиття людини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Ровіра Хурадо Рональд Умберто
09 грудня 2015 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбудеться захист дисертації Ровіра Хурадо Рональд Умберто «Метод і система лазерної поляриметрії для оцінювання патологічних змін біологічних тканин» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Московко Марини Василівни
09 грудня 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбудеться захист дисертації Московко Марини Василівни «Метод та біотехнічна система для визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Міськова Вадима Петровича
23 листопада 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.03 ВНТУ відбудеться захист дисертації Міськова Вадима Петровича «Інерційний вібропрес-молот з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з порошкових матеріалів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Зелінської Оксани Владиславівни
23 листопада 2015 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.03 ВНТУ відбудеться захист дисертації Зелінської Оксани Владиславівни «Підвищення ефективності процесів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Шевченко Костянтина Леонідовича
13 листопада 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбудеться захист дисертації Шевченка Костянтина Леонідовича «Розвиток теоретичних основ побудови радіовимірювальних приладів з комутаційно-модуляційним перетворенням» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.08 – радіовимірювальні прилади.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента
Відгук опонента

Малогулко Юлії Володимирівни
06 листопада 2015 року о 9.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбудеться захист дисертації Малогулко Юлії Володимирівни «Оптимізація функціонування відновлювальних джерел енергії в локальних електричних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Федоші Дениса Володимировича
06 листопада 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбудеться захист дисертації Федоші Дениса Володимировича «Розвиток метода формування структури систем цехового електропостачання радіальної топології» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Лобатюка Юрія Анатолійовича
16 жовтня 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Лобатюка Юрія Анатолійовича «Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електричних транспортних засобів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Килимчука Антона Володимировича
16 жовтня 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Килимчука Антона Володимировича «Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних мереж з використанням лінійних регуляторів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Стальченка Олександра Володимировича
02 жовтня 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Стальченка Олександра Володимировича «Аналого-цифрові тракти перетворення високочастотних сигналів з коригуванням нелінійності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

Байас Сампедро Марсія Марісоль
02 жовтня 2015 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Байас Сампедро Марсія Марісоль «Інформаційна технологія координації рішень локальних систем управління в паралельних технологічних процесах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента

07/03/2017

Новини

03.01.2017

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2016 році склала 41 %.

03.01.2017

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]