Розділи сайту

Новини
—  Згідно з наказом МОН України (№996 від 11.07.2017р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» строком до 31 грудня 2019 року.

— Згідно з наказом МОН України (№996 від 11.07.2017р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 05.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи» строком до 31 грудня 2019 року.

—  Згідно з наказом МОН України (№693 від 10.05.2017р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.08 «Радіовимірювальні прилади» та 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» строком до 31 грудня 2019 року.

— Згідно з наказом МОН України (№693 від 10.05.2017р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 05.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» строком до 31 грудня 2019 року.

— Згідно з наказом МОН України (№693 від 10.05.2017р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 05.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» та 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» строком до 31 грудня 2019 року.

— Згідно з наказом МОН України (№1604 від 22.12.2016р.) перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології» та 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні) строком на три роки.

— У 2016 р. у спецрадах ВНТУ захищено 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій.

— В університеті функціонує 6 спеціалізованих вчених рад із правом розгляду кандидатських та докторських дисертацій з, відповідно, 10 та 6 спеціальностей.

—  Повідомлення про захисти дисертацій:

Войтюка Юрія Петровича
08 грудня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Войтюка Юрія Петровича «Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах з різкозмінними несиметричними навантаженнями» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Кравчука Сергія Васильовича
08 грудня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Кравчука Сергія Васильовича «Оптимізація потужностей генерування фотовольтаїчних електростанцій в задачах забезпечення балансової надійності локальних електричних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Бартецького Андрія Анатолійовича
07 грудня 2017 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Бартецького Андрія Анатолійовича «Методи та засоби діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Нісонського Володимира Павловича
03 листопада 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Нісонського Володимира Павловича «Математична модель віброагрегата з ланцюгово-розгалуженим способом з’єднання твердих тіл» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Лісовенко Анни Ігорівни
03 листопада 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Лісовенко Анни Ігорівни «Інформаційна технологія підтримки функції “запитання – відповідь” на основі образного аналізу фахових текстів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології .
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Лобатюка Віталія Анатолійовича
27 жовтня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Лобатюка Віталія Анатолійовича «Оптимізація режимів роботи електротехнічного комплексу електромобіля з електроприводом постійного струму» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Шпака Олександра Леонідовича
27 жовтня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Шпака Олександра Леонідовича «Моделювання періодичних електромагнітних процесів в силових трансформаторах електроенергетичних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Шпачука Олександра Олександровича
06 жовтня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Шпачука Олександра Олександровича «Вдосконалення методу захисту від однофазних змикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює у блоці з трансформатором» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Поліщука Олександра Анатолійовича
06 жовтня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Поліщука Олександра Анатолійовича «Методи підвищення точності симестрування напруг і струмів в електричних мережах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Тромсюка Володимира Дмитровича
19 травня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Тромсюка Володимира Дмитровича «Методи та пристрої оцінювання бітових помилок у промислових комп’ютерних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Варчук Ілони Вячеславівни
19 травня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Варчук Ілони Вячеславівни «Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Кватернюк Олени Євгенівни
05 травня 2017 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Кватернюк Олени Євгенівни «Метод і засіб цифрової колориметрії поверхневих пошкоджень біотканин у судовій медицині» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук опонента
Відгук опонента


Вирозуба Романа Михайловича
05 травня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Вирозуба Романа Михайловича «Метод і телемедична діагностична система для сімейного лікаря» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Петриченка Андрія Андрійовича
17 березня 2017 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Петриченка Андрія Андрійовича «Методи та засоби обмеження струмів витоку на землю в системах електропостачання залізорудних шахт» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Гунько Ірини Олександрівни
17 березня 2017 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Гунько Ірини Олександрівни «Оптимальне керування режимами електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням Smart Grid технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Корогод Ганни Олександрівни
09 грудня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Корогод Ганни Олександрівни «Методи та оптико-електронні засоби вимірювального контролю температури розплавів скломас з використанням інформативної надлишковості» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Сухоцької Ірини Володимирівни
09 грудня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Сухоцької Ірини Володимирівни «Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Чепурної Оксани Миколаївни
08 грудня 2016 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Чепурної Оксани Миколаївни «Метод та система для флюоресцентно-коригованого лазерного опромінення поверхнево розташованих новоутворень» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Пилипенко Інни Віталіївни
02 грудня 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Пилипенко Інни Віталіївни «Прийняття рішень при управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Іванова Юрія Юрійовича
02 грудня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Іванова Юрія Юрійовича «Завадостійке декодування турбо-кодів у розподілених комп’ютерних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Козачука Андрія Валерійовича
01 грудня 2016 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Козачука Андрія Валерійовича «Інформаційна технологія масштабування хмарного застосунку, що базується на прогнозуванні його стану» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Літковця Сергія Петровича
11 листопада 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Літковця Сергія Петровича «Оптимізація режимів роботи статичних тиристорних компенсаторів з примусовою комутацією та пофазним керуванням реактивною потужністю» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Соколової Наталії Петрівни
11 листопада 2016 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Соколової Наталії Петрівни «Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів аеропортів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Книша Богдана Петровича
01 липня 2016 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Книша Богдана Петровича «Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Кулакова Павла Ігоровича
01 липня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Кулакова Павла Ігоровича «Методи та засоби контролю параметрів технологічного процесу виробництва коров’ячого молока» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Дудатьєва Ігора Андрійовича
20 травня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Дудатьєва Ігора Андрійовича «Засіб контролю концентрації двоокису вуглецю у димових газах котельних установок на основі оптико-абсорбційного методу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Чехместрука Романа Юрійовича
20 травня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Чехместрука Романа Юрійовича «Методи та засоби вимірювання параметрів радіочастотних імітансних логічних елементів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.08 – радіовимірювальні прилади.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Бабюк Наталі Петрівни
13 травня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Бабюк Наталі Петрівни «Методи та система оцінювання динамічних змін біомедичних зображень в офтальмології» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Лаугс Олени Леонідівни
13 травня 2016 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Лаугс Олени Леонідівни «Автоматизований медичний комплекс для визначення стану здоров’я молоді» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Ялової Альони Миколаївни
18 березня 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Ялової Альони Миколаївни «Електроенергоефективність і методи її підвищення при підземному способі видобутку залізорудної сировини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Козакевича Ігора Аркадійовича
18 березня 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Козакевича Ігора Аркадійовича «Бездатчикове векторне керування асинхронними двигунами при роботі на низьких кутових швидкостях» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Боровської Таїси Миколаївни
04 березня 2016 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Боровської Таїси Миколаївни «Методологічні основи створення математичних моделей розвитку розподілених виробничих систем» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Грійо Тукало Оксани Франсисківни
04 березня 2016 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Грійо Тукало Оксани Франсисківни «Інформаційна технологія пошуку заданих фрагментів в архіві аудіозаписів із застосу-ванням kd-дерев» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Петришина Сергія Івановича
03 березня 2016 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Петришина Сергія Івановича «Інформаційна технологія кластеризації станів комп’ютерної техніки» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Єнікєєва Олександра Фаниловича
05 лютого 2016 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Єнікєєва Олександра Фаниловича «Теорія й практика інформаційно-вимірювальних систем покоординатного задавання параметрів алмазного шліфування» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Ткачук Яни Сергіївни
05 лютого 2016 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Ткачук Яни Сергіївни «Багатокаскадні узагальнені перетворювачі імітансу та генераторні давачі на їх основі» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Мартьянової Тетяни Андріївни
10 грудня 2015 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Мартьянової Тетяни Андріївни «Метод і система для визначення судинних патологій очного дна при цукровому діабеті» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Хоменко Жанни Миколаївни
10 грудня 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Хоменко Жанни Миколаївни «Метод і біомедичний засіб моніторингу частоти дихання та серцебиття людини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Ровіра Хурадо Рональд Умберто
09 грудня 2015 року о 09.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Ровіра Хурадо Рональд Умберто «Метод і система лазерної поляриметрії для оцінювання патологічних змін біологічних тканин» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Московко Марини Василівни
09 грудня 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 ВНТУ відбувся захист дисертації Московко Марини Василівни «Метод та біотехнічна система для визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Міськова Вадима Петровича
23 листопада 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Міськова Вадима Петровича «Інерційний вібропрес-молот з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з порошкових матеріалів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Зелінської Оксани Владиславівни
23 листопада 2015 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.03 ВНТУ відбувся захист дисертації Зелінської Оксани Владиславівни «Підвищення ефективності процесів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Шевченко Костянтина Леонідовича
13 листопада 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 ВНТУ відбувся захист дисертації Шевченка Костянтина Леонідовича «Розвиток теоретичних основ побудови радіовимірювальних приладів з комутаційно-модуляційним перетворенням» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.08 – радіовимірювальні прилади.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Малогулко Юлії Володимирівни
06 листопада 2015 року о 9.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Малогулко Юлії Володимирівни «Оптимізація функціонування відновлювальних джерел енергії в локальних електричних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Федоші Дениса Володимировича
06 листопада 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Федоші Дениса Володимировича «Розвиток метода формування структури систем цехового електропостачання радіальної топології» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Лобатюка Юрія Анатолійовича
16 жовтня 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Лобатюка Юрія Анатолійовича «Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електричних транспортних засобів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Килимчука Антона Володимировича
16 жовтня 2015 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 ВНТУ відбувся захист дисертації Килимчука Антона Володимировича «Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних мереж з використанням лінійних регуляторів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація

Стальченка Олександра Володимировича
02 жовтня 2015 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Стальченка Олександра Володимировича «Аналого-цифрові тракти перетворення високочастотних сигналів з коригуванням нелінійності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


Байас Сампедро Марсія Марісоль
02 жовтня 2015 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 ВНТУ відбувся захист дисертації Байас Сампедро Марсія Марісоль «Інформаційна технологія координації рішень локальних систем управління в паралельних технологічних процесах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології.
Прикріплені файли:
Автореферат дисертації
Дисертація


14/12/2017

Новини

16.01.2018

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2017 році склала 36 %.

16.01.2018

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]