Інcтитут
докторантури
та аспірантури
Розділи сайту

Історія

— Аспірантуру у Вінницькому політехнічному Інституті (нині ВНТУ) було відкрито наказом Мінвузу СРСР № 948 від 1 грудня 1976 року. У 1977 р. було здійснено перший набір аспірантів. В 1980 році відбувся перший випуск аспірантів ВНТУ.

— Зараз аспірантська підготовка здійснюється за спеціальностями. За період з 1980 р. по 2020 р. аспірантуру ВНТУ закінчили 1020 аспірантів. Серед них успішно захистили дисертації 564 особи.

— В травні 2016 року в ВНТУ відповідно до: «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 23 березня 2016 року № 261 (опубліковано 26 квітня 2016 року), наказів: Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2016 року за № 523 та від 08 липня 2016 року за № 816 про отримання ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти впроваджено новий механізм підготовки здобувачів вищої освіти, з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії.

Новини

19.07.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

19.07.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]