Розділи сайту

Історія


— Докторантуру у Вінницькому національному технічному університеті було відкрито наказом Державного комітету з народної освіти УРСР № 400 від 26 жовтня 1988 року. У 1988 р. було здійснено перший набір докторантів.

— З 1988 р. по 2018 р. докторантуру Вінницького національного технічного університету закінчили 35 осіб, з яких 16 - успішно захистили докторські дисертації.

— Зараз підготовка докторантів здійснюється за спеціальностями .

— У ВНТУ функціонують три спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Новини

11.10.2019

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2018 році склала 39 %.

11.10.2019

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]