Розділи сайту

Історія


— Докторантуру у Вінницькому національному технічному університеті було відкрито наказом Державного комітету з народної освіти УРСР № 400 від 26 жовтня 1988 року. У 1988 р. було здійснено перший набір докторантів.

— З 1988 р. по 2016 р. докторантуру Вінницького національного технічного університету закінчили 27 осіб, з яких 16 - успішно захистили докторські дисертації.

— Зараз підготовка докторантів здійснюється за спеціальностями .

— У ВНТУ функціонують дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Новини

12.11.2017

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2016 році склала 41 %.

12.12.2017

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]