Розділи сайту

Історія

Підготовка магістрів почалась у ВНТУ в 1991 році - вперше в Україні як експеримент, наробки якого в подальшому були використані і використовуються іншими ВНЗ України.

В 1996 році ВНТУ разом з Датським технічним університетом та Лундським університетом успішно завершив проект по програмі TEMPUS-TACIS, результатом впровадження якого стало створення в університеті Департаменту магістерської підготовки, якому було надано функції організації навчального та наукового процесу підготовки магістрів технічних наук, що відповідають західноєвропейським стандартам.

Для здійснення координації дій створений в 1996 році Департамент координації магістерської підготовки в 1997 році було об`єднано з відділом аспірантури та докторантури і перейменовано в Департамент магістратури, аспірантури та докторантури (ДМАД).

З метою удосконалення організаційних форм та підвищення ефективності неперервної підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації від магістра по спеціальності через перший науковий ступінь кандидата наука аж до другого наукового ступеня доктора наук на базі ДМАД в 2000 році створено Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (ІМАД; з 2002 року - ІнМАД).

Перший випуск магістрів відбувся в 1996 році - це був перший випуск магістрів в Україні, які весь період навчання навчались по спеціальних навчальних планах. Половина з них вже стали кандидатами наук, причому більше двох третин з них захистились в аспірантурі в строк.

Новини

14.04.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

14.04.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]