Інcтитут
докторантури
та аспірантури
Розділи сайту

Історія

У даний час у ВНТУ функціонує 6 спеціалізованих вчених рад. Загалом, проводиться захист кандидатських дисертацій за 10, а докторських - за 6 спеціальностями.

У 1978 році у Вінницькому національному технічному університеті (тоді ще у Вінницькому політехнічному інституті) було відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

 • 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
 • 05.11.16 - Інформаційно-вимірювальні системи.

У 1993 році у ВНТУ на базі цієї ради було відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями 05.11.16 та 05.11.08 - Радіовимірювальні прилади.

З 1989 року в університеті стала функціонувати ще одна спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

 • 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 05.13.05 - Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування
 • 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі.

У 2007 році спеціалізованій вченій раді надано право приймати та проводити захисти дисертацій за спеціальностями:

 • 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
 • 05.13.06 – Інформаційні технології.

У 1994 році відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

 • 05.02.03 - Системи приводів
 • 05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском.

У 2007 році спеціальність 05.02.03 повністю увійшла до спеціальності 05.02.02 – Машинознавство і спеціалізованій вченій раді наказом ВАК України надано право приймати та проводити захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.02.02 (за напрямом „Системи приводів”) і 05.03.05.

У 2002 році (на базі раніше відкритої) створено спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

 • 05.11.08 - Радіовимірювальні прилади
 • 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
 • 05.11.16 - Інформаційно-вимірювальні системи.

У 2007 році спеціалізованій вченій раді надано право приймати та проводити захисти дисертацій за спеціальностями:

 • 05.11.08 - Радіовимірювальні прилади
 • 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
 • 05.11.17 - Біологічні та медичні прилади і системи.

У 2002 році відкрито четверту спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

 • 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби
 • 05.23.08 - Технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

У 2004 році відкрито п`яту спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

 • 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи
 • 05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи.

У 2014 році відкрито шосту спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:

 • 05.11.17 - Біологічні та медичні прилади і системи.

У 2017 році (на базі раніше відкритої) створено спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю:

 • 05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском.

Новини

09.03.2022

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2021 році склала 82 %.

09.03.2022

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]