Розділи сайту

Іспити


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ У ВНТУ
(розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року про Підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі)
(чинний для аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які розпочали підготовку до 23.03.2016 р. )

 1. Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов'язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.
 2. Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови і спеціальності. Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької та французької мов.
 3. 3добувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію. на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додаткові кандидатські іспити із наукових спеціальностей відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників.
 4. Кандидатські іспити із спеціальності складаються у вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації та в наукових установах, у яких відкрита аспірантура або є спеціалізована вчена рада з відповідної наукової спеціальності.
  Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої МОНмолодьспорту, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою, відділом, лабораторією та затверджується Вченою радою університету.
  Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки та найновішу наукову літературу.
  За рішенням приймальної комісії кандидатський іспит із спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.
 5. Кандидатські іспити з філософії приймаються за типовими програмами, затвердженими МОН України.
 6. Кандидатські іспити з іноземної мови приймаються за типовими програмами, затвердженими МОН України.
 7. Кандидатські іспити за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до відповіді використовуються екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.
 8. Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою. "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".
 9. Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесії. Терміни проведення сесій встановлюються керівником вищого навчального закладу. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.
  У ВНТУ кандидатські іспити приймаються два рази на рік у формі сесій (травень - червень та жовтень - листопад).
 10. Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.
 11. Керівникам (заступникам керівників) вищих навчальних закладів складати кандидатські іспити за місцем основної роботи не дозволяється.
 12. Приймання кандидатських іспитів в аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок коштів вищого навчального закладу, а в аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, на компенсаційній основі.

Новини

14.04.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

14.04.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]