Розділи сайту

Консультації


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР ПРИ ІнМАД ВНТУ
(приведено із скороченнями)

Консультативний центр при Інституті магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД) ВНТУ є госпрозрахунковим підрозділом ІнМАД і діє у відповідності з даним Положенням та Положенням про ІнМАД, затвердженим 30 грудня 2000 року.

Основним напрямком роботи Консультативного центру при ІнМАД є надання послуг в галузі організації процесів підготовки та атестації наукових кадрів, у тому числі:

  • консультування з питань вступу до аспірантури та докторантури;
  • організація навчально-методичних курсів по підготовці та складанню кандидатських іспитів;
  • консультування з питань кандидатських іспитів;
  • консультування з питань оформлення дисертацій;
  • консультування з питань оформлення документів для захисту дисертацій;
  • консультування здобувачів наукових ступенів різних галузей наук про можливість публікацій наукових результатів у наукових виданнях України та за її межами;
  • роз'яснення нормативних документів Міністерства освіти і науки України;
  • розробка і розповсюдження науково-методичних матеріалів з підготовки та атестації наукових кадрів;
  • консультування з інших питань щодо підготовки та атестації наукових кадрів.

Послугами Консультативного центру можуть користуватися співробітники ВНТУ (безкоштовно) або інших установ Вінниці та регіону, а також громадяни іноземних держав. За домовленістю сторін послуги можуть надаватися з виїздом в інші установи.

Оплата надання послуг здійснюється фізичною або юридичною особою в бухгалтерію ВНТУ на субрахунок ІнМАД.

Для роботи в Консультативному центрі залучаються найбільш досвідчені фахівці в галузі підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Керівники спеціалізованих вчених радах ВНТУ не можуть залучатися до надання платних послуг тим здобувачем, які захищають дисертації у цих радах.

Розглянуто і схвалено на засіданні Ради ІнМАД ВНТУ
" 20 " квітня 2001 р., протокол № 4

Новини

14.04.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

14.04.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]