Розділи сайту

Секція ІнМАД при НТР

СЕКЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ ВНТУ

Для покращення якості та підвищення ефективності роботи ІнМАД створена Секція Науково-технічної ради ВНТУ, в яку, окрім керівництва та начальників відділів ІнМАД, входять заступники директорів з наукової роботи профільних навчально-наукових інститутів університету, а також відповідальні за підготовку науково-педагогічних кадрів на кафедрах та факультетах профільних інститутів.

ЗАДАЧІ СЕКЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ ВНТУ

  1. Основна задача Секції Науково-технічної ради ВНТУ - формування ідеології неперервної підготовки магістрів та аспірантів, спрямованої на те, що магістр вчиться генерувати нові знання, а аспірант їх генерує.
  2. Здійснення та вдосконалення стиковки планів навчальних та наукових спеціальностей для забезпечення неперервності підготовки аспірантів з магістрантів.
  3. Затвердження тематики магістерських дисертацій та поточний контроль за науковою роботою магістрантів, аспірантів та докторантів та їх керівників, за виконанням їх індивідуальних планів.
  4. Виявлення та представлення перспективних наукових керівників магістрантів та аспірантів для представлення їх Ученій раді ВНТУ.
  5. Аналіз стану справ у здобувачів та визначення кандидатур для надання творчих відпусток і переведення на посади наукових співробітників для завершення кандидатських та докторських дисертацій або направлення в цільову аспірантуру чи докторантуру інших вищих навчальних закладів

ЗАДАЧІ ЧЛЕНІВ СЕКЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ ВНТУ

  1. Основна задача членів Секції Науково-технічної ради ВНТУ - впровадження ідеології ІнМАД та рішень Ученої ради на факультетах та кафедрах профільних інститутів університету.
  2. Контроль за оформленням та рівнем змісту дисертацій магістрантів та аспірантів профільного інституту, факультету або кафедри, представником яких він є.
  3. Опонування під час затвердження тем дисертацій магістрантів профільного інституту, факультету або кафедри, представником яких він є.
  4. Опонування на звітуванні перед Секцією Науково-технічної ради ВНТУ магістрантів, аспірантів та докторантів та їх наукових керівників інституту, факультету або кафедри, представником яких він є.
  5. Висування пропозицій щодо покращення якості роботи ІнМАД.

Новини

06.03.2019

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2018 році склала 39 %.

06.03.2019

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]