Розділи сайту

Рада МВ ВНТУ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ВНТУ

  Діяльність Ради молодих вчених ВНТУ (в подальшому РМВ ВНТУ) направлена на ефективну реалізацію творчого потенціалу молодих вчених, аспірантів і спеціалістів (віком до 35 років), пошуки нових шляхів вирішення організаційних, наукових і технічних проблем, а також вираз інтересів наукової молоді в професійній сфері та розв’язання найважливіших соціальних проблем. РМВ ВНТУ є суспільним органом при Ученій раді Інституту магістратури, аспірантури та докторантури ВНТУ. Склад РМВ ВНТУ формується з молодих учених та спеціалістів, які представляють профільні навчально-наукові інститути ВНТУ.

ЗАДАЧІ РМВ ВНТУ

 З метою сприяння професійному росту наукової молоді та спеціалістів ВНТУ рада молодих вчених:

 • створює банк даних про молодих учених університету з інформацією про їх стислі біографічні дані, наукові, навчальні та педагогічні досягнення; виділяє серед них претендентів на стипендії Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України тощо;
 • виявляє та аналізує шляхи розв'язання проблем молодих учених та спеціалістів університету, пов'язаних з науково-дослідною роботою, отриманням наукових ступенів, навчальною та науково-методичною роботою;
 • організовує семінари університетського чи міжуніверситетського рівнів:
  • по використанню нових технологій в науці, техніці та освіті;
  • по вдосконаленню університетської мережі Internet та сайтів наукових підрозділів університету;
  • по використанню ліцензованого та безкоштовного програмного забезпечення в наукових дослідженнях;
  • про патентування та захист авторських і суміжних прав власних технічних та програмних наукових розробок молодих учених університету;
  • про створення банку даних про розробки молодих учених університету; про питання, пов'язані з реальним впровадженням цих розробок на практиці;
 • інформує про заплановані конференції, організовує та забезпечує участь молоді в конкурсах наукових робіт;
 • веде пошук різного роду грантів та поширює інформацію про них серед молодих учених університету;
 • ініціює та надає необхідну допомогу в розвитку інтеграційних досліджень та використанні дорогого обладнання колективами наукової молоді, сприяє організації навчання сучасними методами та методиками роботи на найновішому обладнанні;
 • проробляє та представляє в ІнМАД, НДЧ, адміністрацію ВНТУ аналітичні довідки, записки з постановкою проблем, які стоять перед молоддю;
 • разом із профільними кафедрами ВНТУ сприяє заохоченню студентів до науково-дослідної роботи;
 • сприяє забезпеченню доступу молоді до мережі Internet, розповсюдженню сучасних програмних засобів;
 • веде на сервері ВНТУ свою сторінку, здійснює її підтримку оперативною інформацією.

Новини

14.04.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

14.04.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]