Розділи сайту

Спеціальності


СПЕЦІАЛЬНОСТІ,

за якими здійснюється магістерська підготовка у Вінницькому національному технічному університеті • 8.05060105 - Енергетичний менеджмент
 • 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища
 • 8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування
 • 8.05010301 - Програмне забезпечення систем
 • 8.05010104 - Системи штучного інтелекту
 • 8.05050201 - Технології машинобудування
 • 8.05050301 - Металорізальні верстати та системи
 • 8.07010601 - Автомобілі та автомобільне господарство
 • 8.05060101 - Теплоенергетика
 • 8.05070101 - Електричні станції
 • 8.05070102 - Електричні системи і мережі
 • 8.05070103 - Електротехнічні системи електроспоживання
 • 8.05090101 - Радіотехніка
 • 8.05090102 - Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення
 • 8.05080101 - Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
 • 8.05080201 - Електронні прилади та пристрої
 • 8.05090201 - Радіоелектронні апарати та засоби
 • 8.05090204 - Біотехнічні та медичні апарати і системи
 • 8.05090303 - Технології та засоби телекомунікацій
 • 8.05100402 - Лазерна і оптоелектронна техніка
 • 8.05100101 - Метрологія та вимірювальна техніка
 • 8.05020101 - Комп'ютеризовані системи управління та автоматики
 • 8.05010201 - Комп'ютерні системи та мережі
 • 8.06010101 - Промислове і цивільне будівництво
 • 8.06010103 - Міське будівництво та господарство
 • 8.06010107 - Теплогазопостачання і вентиляція
 • 8.05090302 - Телекомунікаційні системи та мережі
 • 8.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • 8.05050403 - Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
 • 8.17010301 - Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
 • 8.17010101 - Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Новини

06.03.2019

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2018 році склала 39 %.

06.03.2019

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]