Інcтитут
докторантури
та аспірантури
Розділи сайту

Спеціальності

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 138 від 03.07.2017 р.).

— Витяг з наказу МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 523 від 18.05.2016).

— Наказ МОН України про затвердження рішень Ліцензійної комісії (№ 816 від 08.07.2016 р.).

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНТУ НА ТРЕТЬОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ (АСПІРАНТУРА) З 18.05.2016 РОКУ

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 052 Політологія
 • 073 Менеджмент
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 131 Прикладна механіка
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 163 Біомедична інженерія
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)
Програми вступних іспитів до аспірантури розміщено на сторінці http://inmad.vntu.edu.ua/index.php?act=vpi&mo=aspi&lang=ua

Новини

19.07.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

19.07.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]