Фотоальбом
Роман Тилець
ПублікаціїТези доповідей

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІБРИДНОЇ НЕЧІТКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ З РІЗНОРІДНИМИ ПРАВИЛАМИ

УДК 519.8

С. Д. Штовба, д.т.н., проф., А. В. Нагорна, асп., Р. О. Тилець

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІБРИДНОЇ НЕЧІТКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ З РІЗНОРІДНИМИ ПРАВИЛАМИ

Поcилання на Google Scholar.