Фотоальбом
Матейчук Максим Сергійович
ПублікаціїМіжнародні конференції

Яровий А.А., Тимченко Л.І., Мудрик В.В., Матейчук М.С., Морфіянець О.О. Прикладні аспекти застосування інтелектуальних технологій в системах підтримки експлуатації транспортної мережі зв'язку // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. –

Оптико-електронні
інформаційно-енергетичні
технології
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ
Заснований у 2001 році
Виходить 2 рази на рік

№2 (26), 2013