Фотоальбом
Ксенія Іщенко
Бакалаврська дипломна робота

Модернізація теплової схеми зерносушарки ДСП-24

 

«Модернізація теплової схеми
зерносушарки ДСП-24»

 

 

В бакалаврській дипломній роботі розраховано сушарку ДСП-24, яка використовується для сушіння кукурудзи. Було проведено  тепловий розрахунок, розрахунок матеріального балансу сушарки, а також визначено техніко-економічні показники роботи сушарки.  

Також виконано тепловий та аеродинамічний розрахунок топки для сушарки ДСП-24. Топка працює на кам’яному вугіллі класу ППм родовища «Донецький басейн».

За результатами теплового розрахунку втрати теплоти в топці складають 174,217 кВт або 5,25%, температура газів на виході з топки рівна 1638 0С, розрахункова витрата палива складає 0,35 кг/с.

Виконавши аеродинамічний розрахунок топки було визначено сумарний опір трактів первинного і вторинного повітря, підібрано вентилятори первинного повітря ВДН-9, і вентилятор вторинного повітря ВДН-8 і відповідно двигуни до них: АИР 112MB6, АИР 100L6.

В БДР спроектовано  пластинчасто - ребристий теплообмінний апарат,  який  використовується  для  утилізації  теплоти  відхідних  газів.  Було здійснено вибір конструкції теплообмінника, а також проведено  параметричний розрахунок поверхні теплообміну та визначення основних конструктивних розмірів апарата.

Графічна частина БДР містить креслення розробленого теплообмінного  апарата (ТА)  на одному листі формату А1 зі складальним кресленням теплообмінника та специфікацію до нього також  креслення сушарки ДСП-24 на одному листі формату А1 та теплову схему сушарки 24 на одному листі формату А2.