Інcтитут
докторантури
та аспірантури
Розділи сайту

Рада МВ ВНТУ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ВНТУ

  Діяльність Ради молодих вчених ВНТУ (в подальшому РМВ ВНТУ) направлена на ефективну реалізацію творчого потенціалу молодих вчених, аспірантів і спеціалістів (віком до 35 років), пошуки нових шляхів вирішення організаційних, наукових і технічних проблем, а також вираз інтересів наукової молоді в професійній сфері та розв’язання найважливіших соціальних проблем. РМВ ВНТУ є суспільним органом при Ученій раді Інституту докторантури та аспірантури ВНТУ. Склад РМВ ВНТУ формується з молодих учених та спеціалістів, які представляють профільні навчально-наукові факультети (інститут) ВНТУ.

ЗАДАЧІ РМВ ВНТУ

 З метою сприяння професійному росту наукової молоді та спеціалістів ВНТУ рада молодих вчених:

 • створює банк даних про молодих учених університету з інформацією про їх стислі біографічні дані, наукові, навчальні та педагогічні досягнення; виділяє серед них претендентів на стипендії Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України тощо;
 • виявляє та аналізує шляхи розв'язання проблем молодих учених та спеціалістів університету, пов'язаних з науково-дослідною роботою, отриманням наукових ступенів, навчальною та науково-методичною роботою;
 • організовує семінари університетського чи міжуніверситетського рівнів:
  • по використанню нових технологій в науці, техніці та освіті;
  • по вдосконаленню університетської мережі Internet та сайтів наукових підрозділів університету;
  • по використанню ліцензованого та безкоштовного програмного забезпечення в наукових дослідженнях;
  • про патентування та захист авторських і суміжних прав власних технічних та програмних наукових розробок молодих учених університету;
  • про створення банку даних про розробки молодих учених університету; про питання, пов'язані з реальним впровадженням цих розробок на практиці;
 • інформує про заплановані конференції, організовує та забезпечує участь молоді в конкурсах наукових робіт;
 • веде пошук різного роду грантів та поширює інформацію про них серед молодих учених університету;
 • ініціює та надає необхідну допомогу в розвитку інтеграційних досліджень, сприяє організації навчання сучасними методами та методиками роботи на найновітнішому обладнанні;
 • проробляє та представляє в ІДА, НДЧ, адміністрацію ВНТУ аналітичні довідки, записки з постановкою проблем, які стоять перед молоддю;
 • разом із профільними кафедрами ВНТУ сприяє заохоченню студентів до науково-дослідної роботи;
 • сприяє забезпеченню доступу молоді до мережі Internet, розповсюдженню сучасних програмних засобів;
 • веде на сервері ВНТУ свою сторінку, здійснює її підтримку оперативною інформацією.

Новини

07.05.2021

Ефективність аспірантури ВНТУ у 2020 році склала 100 %.

07.05.2021

Підготовка в аспірантурі ВНТУ проводиться за спеціальностями... [далі]