Фотоальбом
Сніжана Антонюк
Бакалаврська дипломна робота

РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 “РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ”

(на прикладі ПАТ “Вінниччина”)

 

08-42.БДР.002.11.000.ПЗ

ЗМІСТ

 

ВСТУП

3

1 теоретичні засади інтелектуального капіталу  на підприємстві

8

1.1  Роль та значення інтелектуального капіталу в управлінні підприємством

 

1.2   Сутність та структура інтелектуального капіталу

11

1.3 Аналіз методів оцінювання рівня інтелектуального капіталу у зарубіжній практиці

16

1.4 Недоліки та переваги вітчизняних підходів до оцінювання рівня інтелектуального     капіталу

20

1.5 Аналіз сучасних автоматизованих засобів, що покращують управління інтелектуальним капіталом на підприємстві

25

2 УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ НА                               ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «ВІННИЧЧИНА»

33

2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ПАТ «Вінниччина»

33

2.2 Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності досліджуваного  підприємства

38

2.3 Розроблення математичної моделі оцінювання рівня інтелектуального капіталу

45

3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА  ПАТ «ВІННИЧЧИНА»

62

3.1 Впровадження розробленої математичної моделі на досліджуваному підприємстві

62

3.2 Доведення доцільності впровадження обраного програмного продукту для підвищення рівня інтелектуального капіталу на підприємстві

66

3.3 Пропозиції щодо покращення рівня інтелектуального капіталу па ПАТ «Вінниччина»

81

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

86

4.1  Загальна характеристика професії та приміщення

86

4.2   Аналіз стану умов охорони праці в приміщенні

89

4.3  Розробка заходів щодо поліпшення умов праці в приміщенні

96

ВИСНОВКИ

100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

103

Додатки

111