Фотоальбом
Ірина Федорова
Магістерська кваліфікаційна робота

МКР Федорова І.В. "Моделі та засоби управління інтелектуальним капіталом підприємства будівельної галузі (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Нічлава»"

АНОТАЦІЯ

 

У дипломній роботі було досліджено сутність інтелектуального капіталу, його структурні складові та програмні засоби управління інтелектуальним капіталом. Розглянуто організаційно-економічну характеристику ТОВ «Нічлава», проаналізовано показники господарської діяльності досліджуваного підприємства та інтелектуального капіталу. Також розроблено рекомендації щодо покращення системи управління інтелектуальним капіталом ТОВ «Нічлава».

Для оцінювання рівня інтелектуального капіталу на підприємстві було розроблено відповідну математичну модель на основі апарату нечіткої логіки. Для підприємств, що мають низький або середній рівні інтелектуального капіталу запропоновано механізм його зростання на базі ПАК «Інтелектуальний капітал».

 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, математична модель, людський капітал, споживчий капітал, організацій капітал, програмні засоби управління інтелектуальним капіталом.